Så stöttar du ett barn i sorg

sad kid looking out window

Barn kan drabbas lika hårt av sorg som vuxna. Att finnas där och vara en trygg hamn är det bästa en förälder kan göra. Sorg är inget som går att ta bort för ett barn och den ska heller inte förringas.

Döden är en del av livet och alla ska en dag dö. Alla påverkas mer eller mindre av förluster, dödsfall och stora förändringar. För barn kan det dock vara svårt att en mor- eller farförälder helt plötsligt inte finns mer. Det finns mycket en förälder kan göra för ett barn i sorg. Det är dock inte alltid lätt att själv sörja, ordna en begravning och stötta barnet. För att underlätta livet kan du gå in på fjallmansbegravning.se om du bor i Göteborg. Du kan få all praktisk hjälp som du behöver och bra stöd. Ett tips är att låta barnet vara med när du bollar idéer med begravningsbyrån.

“Sorg är väldigt starkt, och kommer i vågor.” Läs mer här

Finns där för barnet

Sorg är ofta kraftfullt och känslorna kommer i ojämna vågor. Att låta barnet få vara ledsen och gå in i det är viktigt, att ge sorgen utrymme. Du som förälder kan finnas där vid sidan. Sorg är inget som går att plocka bort och barns sorg ska alltid tas på allvar. Barn som är under fem år har svårt att greppa vad döden faktiskt innebär. Äldre barn som förstår kan ha ett behov av att prata mycket. För tonåringar är ofta kompisar viktiga. Det bästa du som förälder kan göra är att finnas där med din trygga famn.